REGULAMIN OSK „FILIP” Tomasz Filipowski

 1. Zapisy na kurs prawa jazdy kategorii B odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Sali 105 w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.
 2. Szkoła jazdy zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu prawa jazdy w oparciu o obowiązujące przepisy, zaś Uczestnik kursu zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne i praktyczne jak również do uiszczenie opłaty w całości.
 3. Opłata za kurs może być wpłacona w całości lub rozdzielona na 3 następujące raty:
  • I rata 30% – do końca trwania zajęć teoretycznych
  • II rata 40% – w trakcie trwania zajęć praktycznych
  • III rata 30% – do 10-15-tej godziny jazd.
  Całkowita spłata nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.
 4. Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat za kurs prawa jazdy kat. B: Santander 07 1090 1766 0000 0001 2130 7943.
 5. Zapisy na jazdy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu: +48 664 725 204 (RYSZRD TKOCZ).
 6. W sytuacji gdy Uczestnik kursu nie zgłosi instruktorowi 24h wcześniej o nieobecności na zaplanowanych zajęciach praktycznych, godziny będą zaliczone.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty adekwatnej do odbytych zajęć tj:
  • zajęcia teoretyczne – 20,00 zł. godzina.
  • zajęcia praktyczne – 60,00 zł. godzina.
 8. W przypadku braku kontaktu z Kursantem i nieobecnościach na zajęciach teoretycznych i praktycznych po roku od ostatnich zajęć kurs uważa się za przerwany.

OSK „FILIP” Tomasz Filipowski